450,000 
500,000 
-20%

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L001

150,000  120,000 
-25%

Đẩy ngực - Đẩy vai

Dây quấn cổ tay THOL W002

200,000  150,000 
350,000